PROTECCIÓ DE DADES GRUP IBERHOGAR

D’acord amb el que s’ha dit en el Reglament General de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part del nostre sistema de tractament, sempre que vostè ens autoritzi a això. La finalitat d’aquesta inclusió és possibilitar que ens puguem posar en contacte amb vostè en el futur per a poder oferir-li productes immobiliaris que considerem puguin ser del seu interès. La responsable del fitxer serà GRUP IBERHOGAR, l’empresa del qual matriu és IBERHOGAR-*GRUP IBER, S.L., amb NIF número B-60873346. L’adreça de la mateixa és carrer General Prim, 3 4a Planta de Cornellà de Llobregat. Amb telèfon 934745555.

Les seves dades formaran part del nostre sistema de tractament durant el temps necessari per a dur a terme la finalitat perseguida. El temps aproximat serà de tres anys.

Amb l’acceptació de la política de privacitat, s’entén que autoritza el tractament de les seves dades personals per al fi comentat i, així mateix, accepta que se li realitzin comunicacions via correu electrònic. Sempre podrà retirar totes dues autoritzacions o qualssevol e elles en el futur mitjançant enviament al correu fberzal@iberhogar.es.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de la revocació del consentiment donat al tractament de les seves dades per part nostra, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic fberzal@iberhogar.es . Així mateix, tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. Per a conèixer l’abast dels drets comentats, ha d’anar al Reglament següent: Reglament UE2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

AVIS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat GRUP IBERHOGAR l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: GRUP IBERHOGAR
NIF: B60873346
Domicili social: GENERAL PRIM Núm. 3 PLANTA 4a, 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT, BARCELONA

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a GRUP IBERHOGAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que GRUP IBERHOGAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de GRUP IBERHOGAR, dels seus proveïdors o de terceres personar, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i notificar manipular missatges, GRUP IBERHOGAR es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. EN qualsevol cas, GRUP IBERHOGAR no serà responsable de les opinions abocades per l’usuaris a través dels fòrums, xat, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIA

GRUP IBERHOGAR serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements contingut en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)…Tots els drets reservats, en virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GRUP IBERHOGAR. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GRUP IBERHOGAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que serà, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GRUP IBERHOGAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GRUP IBERHOGAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

GRUP IBERHOGAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLlaÇos

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, GRUP IBERHOGAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GRUP IBERHOGAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

GRUP IBERHOGAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

GENERALITATS

GRUP IBERHOGAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva porta exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

GRUP IBERHOGAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades amb aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre GRUP IBERHOGAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

política de cookies

EN Quant a la política de cookies de la web, en cas que la pàgina disposi d’elles i aquestes no sigui inherents al funcionament de la WEB o com així refereix l’esmentat apartat 2 de l’article 22 LSSI “al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electrònica”:

Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, Telèfon intel·ligent, Tauleta, etc.) de qui accedeix a la pàgina per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip.

GRUP IBERHOGAR utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap mena d’objecte publicitari o similar.

GRUP IBERHOGAR, a través de les cookies no recull dato persona algun. Totes les cookies, excepte les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen en concloure la sessió.

GRUP IBERHOGAR utilitza en aquest lloc web les cookies que es detallen a continuació:

Tipus Caducitat Finalitat Pròpies/Tercers

L’usuari podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:

a) La configuració del navegador; (indicar enllaç en cada navegador per a habilitar o deshabilitar cookies)
b) Eines de tercers, disponibles en línia, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

L’acceptació de la present política implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que GRUP IBERHOGAR disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

This site is registered on wpml.org as a development site.